Με τον Κωδικό Χρήστη (UserID) και το Μυστικό Κωδικό (Password) που θα αποκτήσετε, θα έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε την πρότασή σας και να προβείτε σε μεταβολές στοιχείων. Σε περίπτωση κατάθεσης ομαδικής πρότασης η εγγραφή γίνεται από τον εκπρόσωπο της ομάδας.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής σας στο Διαγωνισμό είναι:

  • Στο Διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που είναι νόμιμα μόνιμος κάτοικος Ελλάδoς, Κύπριος ή άλλος κοινοτικός υπήκοος ή Έλληνας του εξωτερικού, 18 ετών και άνω την ημερομηνία λήξης της υποβολής των προτάσεων και
  • Να αποδεχθείτε τους "Όρους Συμμετοχής στο Διαγωνισμό"
Παρακαλούμε κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις
Εγγραφή Χρήστη
Κωδικός Χρήστη(User Id) * Ως κωδικό χρήστη συμπληρώνετε το email επικοινωνίας σας. 
Μυστικός Κωδικός(Password) * Ο Μυστικός κωδικός θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες εκ των οποίων τουλάχιστον 2 αλφαβητικοί 
 
 
Επιβεβαίωση Μυστικού Κωδικού(Password) *
Όνομα *
Επώνυμο *
Όνομα Πατρός *
Ημερομηνία Γέννησης * / / dd/mm/yyyy Παρακαλούμε εισάγετε τέσσερα ψηφία για το έτος. 
Αριθμός Ταυτότητας / Διαβατηρίου *
Αρχή Έκδοσης *
Α.Φ.Μ. Παρακαλώ εισάγετε μόνο αριθμητικούς χαρακτήρες χωρίς κενά διαστήματα. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός *
Αριθμός *
Περιοχή *
Τ.Κ. *
Χώρα *
Τηλέφωνο Επικοινωνίας 1 * Παρακαλώ εισάγετε μόνο αριθμητικούς χαρακτήρες χωρίς κενά διαστήματα. 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας 2   Παρακαλώ εισάγετε μόνο αριθμητικούς χαρακτήρες χωρίς κενά διαστήματα. 
 
Ασφάλεια Εγγραφής
Δεν βλέπετε τους χαρακτήρες: Πατήστε εδώ για ανανέωση της εικόνας.
Εισάγετε τους χαρακτήρες που βλέπετε στο πεδίο*
 
Όροι
* Υποχρεωτικά Πεδία